APIE iMami

iMami – tai mano gyvenimo projektas, kuriame kartu su grupele moterų kuriame ateities pasaulio moters vaizdinį. Visas mus jungia vienas siekis – žmogaus auklėjimas. Visos pradėjome nuo vaikų auklėjimo klausimų, o kuo toliau tuo labiau suvokiame, kad auklėti turime save. Vaikai – tik mūsų atspindys. 

iMami – tai išmintinga, intuityvi, integrali moteris, kuri ieško kaip ir kodėl egzistuoja žmogus; iš kur jame kyla mintys, norai, svajonės; ar tai įtakoja kitus, o gal kiti tai įtakoja; kokia žmonijos paskirtis; dėl ko turi mokytis, dirbti, gyventi mūsų vaikai; kaip būti laimingiems. Viena negalėčiau atrasti atsakymų į šiuos klausimus, nesugebėčiau savo auklėjimo krypties laikytis taip, kad vaikai gautų ko jie nori – gyvenimo esmės.

KODĖL?

Pirmaisiais vaiko gyvenimo metais mes įdedame daug pastangų, skiriame daug laiko, minčių ir jėgų užtikrinti, kad jie vystytusi akademiškai, fiziškai, kūrybiškai, bet dažnai pamirštame apie žmogaus vystymasį. iMami gimė iš šio poreikio užauginti Žmogų. Mano žvilgsnis nukreiptas į žmogaus esmę ir būdus apie ją papasakoti savo vaikams, išmokyti juos nesigėdyti savo prigimties, tačiau drąsiai ekperimentuoti, dirbti su ja. Šeima – saugiausia aplinka to mokytis.

Mes, kaip tėvai, norime užauginti savo vaikus, kad jie būtų sąmoningi suaugę žmonės, pažintų save, priimtų kitus tokius, kokie jie yra, panaudotų savo įgimtas savybes tinkamai, atskleistų pasaulio esmę, sugebėtų prisitaikyti jame ir svarbiausia, būtų laimingi bei mylimi.

Dauguma žmonių, visais įmanomais būdais stengiasi paversti pasaulį geresne vieta gyventi. Man atrodo, kad venintelis būdas tai padaryti yra pakeisti dabartinės visuomenės pagrindą – žmonių tarpusavio ryšio kokybę.

Man labai giliai įstrigo Maria Montessori žodžiai, kad visi Gamtos lygmenys yra tarpusavyje sujungti ir priklauso vieni nuo kitų. Šis vidinis ryšys kiekvienam duoda daug atsakomybės, nes visi esame šio nematomo tinklo dalys, ir mūsų asmeninės mintys bei elgesys įtakoja visą šį tinklą. Jeigu nors viena dalis neveikia tinkamai, kitos dalys taip pat nustoja veikti tinkamai. Taip visas tinklas nustoja būti vientisa sistema.

Tikiu, kad visas žmonijos judėjimas nukreiptas būtent ta kryptimi – atskleisti tą nematomą tinklą ir pajausti savo priklausomybę nuo jo. Kokios yra priežastys, kad mes nesugebame ar nenorime veikti kaip visi likusieji Gamtos lygmenys? Kodėl žmonės tarpusavyje nesugyvena? Kur dingo mūsų gyvenimo skonis? Tikroji meilė?

Jeigu mes, kaip tėvai, kartu su vaikais sugebėsime atsakyti į šiuos klausimus, suformuosime tarpusavyje kokybiškų ryšių pagrindą, galbūt tokiu būdu ,,sujungsime” vieną milimetrą to nematomo ryšių tinklo su Gamta.

Gerai apžvelgus kas vyksta pasaulyje, tai atrodo visiškai nesuvokiama, ką gali pakeisti vienas milimetras nesuskaičiuojamos apimties tinkle? Nelogiška! Tačiau stebint Gamtą, kokius stebuklus Ji atlieka, intuicija traukia sekti paskui Ją. Ir tai man teikia motyvacijos auklėjant save ir savo vaikus.

Tik tinkamas auklėjimas suformuoja plataus pasaulio vaizdą, naują gyvenimo ideologiją, naujus pojūčius ir, svarbiausia, tikslą gyventi. Visa tai man skamba įtikinamai, kad siekčiau to ir padėčiau to pasiekti kitiems.

Mūsų šeima dirba ties balanso išlaikymu, kad tiek ugdymas, tiek auklėjimas būtų vientisa sistema. Pati domiuosi integralaus auklėjimo metodika, kartu su kitomos bendramintėmis mamomis susitinkame virtualiai kiekvieną savaitę, darome aptarimus, dalinames kaip pavyko įgyvendinti teorinę metodikos dalį. Šis procesas moko mane žvelgti kitaip į gyvenimą, į auklėjimą ir į savo vaikus. Iš bendrų aptarimų, asmeninės praktikos bei mokomosios medžiagos gimsta mano straipsniai.

PUSLAPIO STRUKTŪRA

Ideologija | STRAIPSNIAI

Auklėjimo procesas moko mane žvelgti kitaip į gyvenimą, į patį auklėjimą ir į savo vaikus. Iš bendrų aptarimų su bendraminčiais, asmeninės praktikos bei mokomosios medžiagos gimsta mano straipsniai. Priskiriu juos prie puslapio širdies, nes prieš atliekant bet kokį veiksmą vaikų atžvilgiu, reikalingas tinkamas kėtinimas: ,,kodėl aš tai darau? ką tai duos vaikui? ar tai auklėjimo dalis? Šiame ugdymo ir auklėjimo procese daug nulemia pačios moters vidinė būsena, nes vaikai labai gerai tai jaučia. Dominuojant negatyvui nepavyks atlikti nė vienos užduoties tinkamai. O, kaip žinia, moters vidinei ramybei, balansui didelę įtaką turi santykiai su partneriu. Šias tris pagrindines sritis ir stengiuosi atskleisti sau ir jums.

Galbūt girdėjote, kad vaikų auklėjimas prasideda vos tik būsimi tėvai susipažįsta. Tikrai taip. Neatsiejama auklėjimo dalis yra santuoka, vyro ir moters santykiai, jų skirtinga prigimtis, sąveika.  Vaikai mėgdžioja suaugusiuosius, nori būti dideli ir nepriklausomi kaip jie. Todėl pagrindinius bazinius elgesio šablonus vaikams perduoda jų tėvai jau ankstyvąjame amžiuje. Apie visa tai šioje skiltyje.

Tai skiltis, kurioje rašau apie vaikų auklėjimą, savo asmeninę patirtį pritaikant teorinias žinias. Dalinuosi išvadomis, o kartais tiesiog teorija, reikalinga pažįstant vaikus. Auklėjimas pirmiausia prasideda šeimoje. Ji yra kaip mažytė labaratorija, kurioje pirmą kartą užgimsta gyvybė. Šeima – maža pasaulio kopija, jeigu vaikai ir tėvai kartu sukurs rūpesčiu, palaikymu, meile grįstus santykius, tai ši kopija dublikuosis, plėsis, kol galiausiai visas pasaulis taps kaip viena didelė ir laiminga šeima.

Tai skiltis skirta mums, moterims, esamoms ar būsimoms mamoms. Vaikų auklėjimas reikalauja daug vidinės stiprybės, motyvacijos, užtikrintumo bei palaikymo. Rašau su mintimi, kad galiu būti dalis moteris palaikančios aplinkos, nes pati žinau, koks svarbus yra kitų moterų palaikymas, kuris nuolat į širdį kužda: ,,Tu nesi viena. Tu nuostabi. Tu – mama. Tu – moteris. Mes kartu auklėjame ir ugdome vaikus ne šeip sau…”.

Kaip pasakyta ,,vien idėja gyvas nebūsi”. Tad ir auklėjimo procese reikalingas ugdymas: akademinis, fizinis, emocinis, kūrybinis lavinimas.

Per penkis intensyvaus eksperimentavimo metus mane labiausiai įkvėpė trys metodikos/pedagoginės sistemos:

Turbūt pimiausia papirko tuom, kad visos jos pirmiausia moko tinkamo požiūrio į vaiką kaip žmogų: kaip kalbėti su juo, kaip įgauti jo pasitikėjimą, kaip padėti jam savarankiškai tobulėti. Pagrindinę informaciją apie jas sudėjau į skiltį ,,Metodinis ugdymas”. Joje galima pasirinkti konkrečiai vieną ar kitą metodiką, peržiūrėti mūsų bandymus jas realizuoti.

Kodėl Shichida metodinis ugdymas?

Jeigu pažvelgtume į pasaulį vaiko akimis, pirmaisiais jo gyvenimo metais, tai pamatytume visai kitokį vaizdą negu matome kaip tėvai. Vaikai pirmus dvejus metus gyvena tarsi išorinėse motinos įsčiose, jam vis dar labai svarbus ryšys su mama, jos buvimas šalia. Pasaulį vaikas suvokia per mamą, jis galvoja, kad pasaulis priklauso tik jam, nesuvokia kitų žmonių kaip atskirų nuo jo. Vaikas kartu su mama išgyvena jos mintis, jausmus. Todėl pirmaisiais metais Shichida ugdymo metodas pasirodė tam tinkamiausias, nes jo tikslas per vaiko ir tėvų ryšį išlaisvinti vaiko įgimtus sugebėjimus. Be tikro mamos ir vaiko ryšio nepavyktų teisingai atlikti pratimų. Shichida metodas moko pagirti vaiką, pajausti vienas kitą be žodžių. Taip pat lavina vaizduotę, atmintį, logik

Kodėl Maria Montessori metodas?

Maria Montessori pasaulio suvokimas, platus mokslinis mąstymas tiek ugdymo, tiek žmogiškųjų vertybių klausimais labai artimi mano siekiui. Pojūčių, intelekto lavinimas, nuolatinis vaiko ir pasaulio ryšio atskleidimas ir stiprinimas, Didžiosios pamokos apie Visatos sukūrimą, kaip atsirado gyvybė, žmonės, kalba bei skaičiai – visa tai didžiulis lobynas, padedantis vystytis sistemingai.

Nors ir dauguma lavinamųjų pratimų remiasi Montessori, bet pačiu metodu pradėjau domėtis, kai prireikė sūnui planuoti jau sistemingą mokymasį. Tad reikėjo plano, krypties, programos. Taip radau Penkias Didžiąsias pamokas, kurios mane sužavėjo, o greta jų atsiskleidė ir visas lobynas jutiniminių motorikos bei praktinio gyvenimo pratimų. Dukrai pasisekė – ji galės pradėti nuo pat pradžių. Sūnui tenka tik ta dalis, kuri ruošia mokyklai. 

Kodėl Regio Emilia pedagogika?

Aš – dizainerė, meno žmogus. Shichida ir Montessori metodikose labai ribotas kūrybiškumo vystymo ,,paketas”. Jis liečia tik bazines išraiškos priemones (piešimą, lipdymą). Jau ankstyvame savo vaikų amžiuje mačiau, kad menai jiems artimi. Tad į savo gyvenimo projektą įsileidome – Reggio Emilia pedagogiką. Vienas iš pagrindinių Reggio principų yra, kad vaikas turi šimtą kalbų. Šimtą būdų atrasti, suprasti, šimtą būdų girdėti, matyti… Tik labai svarbu sukurti sąlygas, kad jis galėtų save išreikšti įvairiausiais būdais – kalba, muzika, kitais menais, žaidimais. Norisi, kad vaikas pažintų įvairias savo jausmų, minčių, norų išraiškos priemones, drąsiai ekperimentuotų ne tik kūryboje, bet kūrybiškai žvelgtų ir į gyvenimą.

Visi trys metodai kalba apie suaugusio pagarbą vaikui, jo darbui, pastangoms; apie vaiko teisę vystytis laisvai, savo noru, savo tempu, saugioje aplinkoje. Visi trys metodai kalba apie žmonių tarpusavio komunikavimo, bendradarbiavimo, tinkamos aplinkos kūrimo svarbą. Taip pat tai sistemos, artimos vaiko raidai, jo galimybėms, padedančios išlavinti reikiamus įgūdžius, kad vaikas greičiau sugebėtų prisitaikyti šiame pasaulyje.

Žmogus ir emocijos, Gamtos pažinimas, intelekto lavinimas, konstravimas, kūryba, dizainas, kalba, matematika ir žaidimai – visa tai mūsų akimirkos iš ugdymosi namuose. Mūsų praktinė kasdienybė, įkvėpta trijų metodų, draugų ar pačių vaikų. Šiame idėjų banke yra dviejų tipų užsiėmimai: vieni, kai esu įkpėpta veikti sistemingai (realizuoti Shichida, Montessori bei Reggio Emilia) ir kiti, kuomet tiesiog nėra vidinės motyvacijos ar negaliu suformuoti konkrečios užduoties, tad naudojamės tiesiog smagiomis veiklomis, žaidimais.

Dar vienas šios dalies tikslas – užkrėsti, pabudinti, sužadinti idėjas, tūnojančias kiekviename iš mūsų. Aš taip darau – surandu man patinkamą aplinką, knygas ir vis ,,perplaunu” save kitų tėvų ar specialistų patirtimi.

POP ART

iMami

Kažkaip nuklydome į modernų meną, dizainą ir kilo idèja pasidaryti savo vardo POP art stiliaus...

DEKORUOJAME AKMENUKUS

iMami

Akriliniai markeriai ir akmenukai. Šiandien poilsiui pasirinkome akmenukų dekoravimą. Įsitraukė net mažiausias. Ačiū močiutei, žinojo...