100 KALBŲ

Nuostabioji Loris Malaguzzi, Reggio Emilia pedagogikos tėvos, poema:

Negali būti. Šimtas ten yra

Vaikas sukurtas iš šimto.

Vaikas turi

šimtą kalbų,

šimtą rankų,

šimtą minčių

šimtą būdų mąstyti, žaisti ir kalbėti.

Visada šimtą.

Šimtą būdų klausytis,

nustebti, mylėti.

Šimtą džiaugsmų

dainuoti ir suprasti šimtą žodžių,

atrasti

šimtą pasaulių,

sukurti

šimtą pasaulių

svajoti.

Vaikas turi

šimtą kalbų

(ir dar šimtą šimtą daugiau),

bet jie pavogia devyniasdešimt devynias.

Mokykla ir kultūra

atskiria galvą nuo kūno.

Jie liepia vaikui:

mąstyti be rankų,

daryti be galvos,

klausyti, bet nekalbėti,

suprasti be džiaugsmo,

mylėti ir nustebti

tik per Šv. Velykas ir Kalėdas.

Jie liepia vaikui:

atrasti pasaulį, kuris jau yra, nors iš šimto jie pavogia devyniasdešimt devynis.

Jie sako vaikui:

kad darbas ir žaidimas,

realybė ir fantazija,

mokslas ir vaizduotė,

dangus ir žemė,

protas ir sapnas

yra dalykai,

kurie negali būti kartu.

Taigi, jie sako vaikui, kad nėra ten šimto.

O vaikas atsako:

Negali būti. Šimtas ten yra.

LORIS MALAGUZZI

Viskas tuo ir pasakyta…