METŲ PLANAVIMAS

Kas su mumis jau ne pirmus metus, žino, kad man planavimass svarbus. Pirmaisiais metais teko padirbėti su savimi, kol suvokiau, jog planą reikia turėti ir metų kontekstą reikia žinoti tam, kad galėtum jį keisti. Nesame apdrausti nuo ligos, nesėkmių ar kitokių situacijų, kurios paveikia ugdymą.

Turėjau keletą antros klasės vadovėlių, ėmiau juos vartyti ir jaučiau kaip ima kaisti smegenys, kibirkščiuoti. Ne todėl, kad nesuprasčiau kas per užduotys, bet man nepavyko susieti to su bendrąja ugdymo programa. https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/ugdymo-turinys/bendrosios-programos/

Tada suvokiau, kad reikia pasikartoti visus dalykus, kurių sieksime šiais metais. Turint bendrà tikslą prieš akis daug lengviau jį suskaidyti į smulkesnius žingsnelius. Taigi, labai ptogus pasirodė tinklapis emokykla, kurioje visi dalykai kone po punktą sutraukti pagal klases ir dalykus. https://www.emokykla.lt/bendrosios-programos/visos-bendrosios-programos buvo labai patogu naudotis. Tai aš tiesiog išsikopijavau sau atskirai dalykus su punktais ir tada visa programa paaiškėjo. Pavyzdžiui, matematika:

Kai jau galvoje turėjau metų gaires, kilo klausimas kaip pasidalinti viską metams, savaitėms ir dienoms. Naudojau savo metinį šabloną (excel):

Susirašiau į lentelę temas, idėjas ir pan.

Emokykla tinklapyje radau ir rekomenduojamą valandų skaičių kiekvienam dalykui, literatūrą, net idėjų gerų! Verta pasityrinėti.

Jeigu įdomu, antroje klasėje pagal BUP vaikas turi mokytis:

◦ Lietuvių gimtosios kalbos (7 pamokos per savaitę);

◦ Matematika (5 pamokos per savaitę);

◦ Pasaulio pažinimas (2 pamokos per savaitę), (nuo trečios klasės bus Visuomeninis ugdymas ir gamtos mokslai);

◦ Tikyba/Etika (1 pamoka per savaitę);

◦ Kūno kultūra (3 pamokos per savaitę);

◦ Menai (5 pamokos per savaitę);

◦ Užsienio kalba (2 pamokos per savaitę).

Tad naudojantis šiais skaičiais liko savaitės tvarkaraščio planavimas. Tikrai padėjo Charlotte Mason sistema. Labai trumpai parašysiu patį principą, o jau detaliau rekomenduoju youtube kanalą ,,Simply Charlotte Mason”. Labai daug informacijos nemokamai (podcast’ai). Kaip susiplanuoti savo ugdymą šeimoje (visi įrašai): https://youtube.com/playlist?list=PLhkD5hzLjrk1XmnDiIGletK8QWxrX6VZF&si=-og8FFFLY2cHhDLw

Trumpai. Pravertė dalykų, kuriuos norime mokytis kortelės (apie tai: https://youtu.be/uhNZH5B_sD4?si=ecChZW0UlX_3RdrD)

Pamačiau ką turime mokytis ir ko norime. Kiek kartų per savaitę planuoju mokytis tos disciplinos, tiek kortelių jai pasidariau. Kiekvienas dalykas reikalauja tam tikrų priemonių, metodo ir judesio. Ant atskiro lapo savo nuožiūra pasirašiau šiuos tris dalykus prie kiekvienos disciplinos. Pavyzdžiui:

Tai bus reikalinga kuriant dalykų eiliškumą.

Tada pasižiūrėjau savo įsipareigojimus savaitės bėgyje (būreliai, susitikimai su kitomis šeimomis ir pan.). Ir įsirašau į lentelę. Į laisvas vietas dėliosiu mokomuosius dalykus.

Charlotte Mason pamokos labai koncentruotos (10-20min), vyresnėliams (nuo 5 klasė) ilgiausia pamoka būna 30 – 45min. Pirmoji dienos pusė prasideda paprastai nuo matematikos (nauja tema, kartojimas ir mental math). Vėliau dažniausiai seka menai. Kad vaikas nenuobodžiautų ir būtų gūvus, svarbu keisti smegenų pusrutulių apkrovas.

Jeigu vaikas dirbo su skaičiais ir loginiu mąstymu (kairysis pusrutulis), sekanti pamoka galėtų būti dailė (dešinysis), o paskui vėl dėmesį kaustanti ir pan. Dar derini vaiko judėjimą, metodą ir pan. Labai aiškiai ir išsamiai:

Kai pagaliau susidėliojau dalykus antrokui, norėjau įkomponuoti kitų dviejų vaikų laikus. Jiems nebus formalių pamokų, tačiau, reikalingas individualus laikas pažaisti, pasikalbėti ar paskaityti knygą drauge. Taigi, nuostabus būdas suderinti skirtingas veiklas. Dailė, muzika, knygų skaitymas, gamtos pažinimas, etika – bendros šeimos pamokos. O matematika, kalbos menas, užsienio kalba – jau individualus. Apie tai:

Kadangi pamokos koncentruotos, trumpos, dar iki pietų spėjame viską atlikti. O tada be streso ir pietus pasiruošiame, ir į būrelius ruošiamės, ir savo mėgiama veikla užsiimame.

Dviejų vaikų (pradinis pvz.):

Po kol kas randu vietos lankstumui. Jau trečia savaitė sekame savo planu ir vaikams patinka. Ypač džiaugiasi sūnus, nes jam patinka ir dinamika, ir aiški disciplina.

Plačiau apie kiekvieną dalyką aprašysime savo ugdymo šeimoje mėnesio įrašuose. Prie planavimo yra ir daugiau, mano akimis, svarbių dalykų, bet kiekvienam jų norisi skirti atskirą įrašą. Tai tokie dalykai kaip įpročio formavimas ir svarba, mamos būsenos poveikis šeimai, apie tai, kad net ir poilsis turi būti suplanuotas. Man labai patinka frazė: ,,Nori būti laisvas, gyvenk pagal planą ir nereikės kaip šuniukui lakstyti paskui kiekvieną savo norą.”

Dabar norėjau pasidalinti būdų susiplanuoti savo procesą, kad jis keltų kuo mažiau streso tiek tėvams, tiek vaikams.

Na, bet kad ir koks planavimo ar neplanavimo būdas tinka ir patinka, svarbiausia – sėkmės mums visiems!